สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 ปี 2551

       -   ประจำเดือน กุมภาพันธ์

       -   ประจำเดือน สิงหาคม (วันที่ 1-15)

       -   ประจำเดือน สิงหาคม (วันที่ 16-31)

       -   ประจำเดือน ตุลาคม

       -   ประจำเดือน ธันวาคม

 
ปี 2552

       -  ประจำเดือน พฤษภาคม

       -  ประจำเดือน มิถุนายน

       -  ประจำเดือน กรกฎาคม

       -  ประจำเดือน กันยายน

       -  ประจำเดือน ตุลาคม

       -  ประจำเดือน พฤศจิกายน

       -  ประจำเดือน ธันวาคม
                  

 
ปี 2553

       - ประจำเดืิอน มิถุนายน

       - ประจำเดือน สิงหาคม 

       - ประจำเดือน  พฤศจิกายน

    

ปี 2554

- ประจำเดือน มกราคม

        - ประจำเดือน พฤษภาคม

        - ประจำเดือน มิถุนายน

        - ประจำเดือน กันยายน

        - ประจำเดือน ตุลาคม

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 ปี 2555

          - ประจำเดือน มกราคม

          - ประจำเดือน มิถุนายน

          - ประจำเดือน กรกฎาคม

          - ประจำเดือน สิงหาคม

          - ประจำเดือน กันยายน

          - ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนครั้งที่เปิด 2427 ครั้ง
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin