สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาจัดทำคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาจัดทำคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ ๑๗.๐๐  น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

                          

 

จำนวนครั้งที่เปิด 469 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin