สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การประชุมสัมมนา เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ในวันที่  21  สิงหาคม 2556  เวลา  09.30 – 16.00  น.

ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ  ชั้น  5 คณะวิทยาการจัดการ

 

จำนวนครั้งที่เปิด 556 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin