สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 3/2556

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งได้เรียนเชิญ อ.วิชัย  กอสงวนมิตร เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "หลักการเขียนหนังสือที่น่าสนใจ"  ให้กับคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย

 

จำนวนครั้งที่เปิด 750 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin