สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                

จำนวนครั้งที่เปิด 546 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin