สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1-9 /2554

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่่ 2/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 6/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 8/54

- รายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/54

จำนวนครั้งที่เปิด 703 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin